Voorwaarden webshop

Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

Door deze website te gebruiken of een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Volle Kast heeft het recht deze van tijd tot tijd te wijzigen.

Tot stand komen koopovereenkomst
Alle aanbiedingen gedaan door Volle Kast zijn vrijblijvend. Als u een bestelling plaats en het product is voorradig dan ontvangt u een orderbevestiging, inclusief vermelding van eventuele verzendkosten. Op dit moment is de koopovereenkomst gesloten.

U kunt Volle Kast niet aan aanbiedingen houden waarvan u redelijkerwijs kunt begrijpen dat deze een kennelijk vergissing of verschrijving bevatten.

Betalingsvoorwaarden
U kunt betalen via IDEAL.

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDEAL is het systeem dat u direct koppelt aan uw internetbankier- programma bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft u zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. Maakt u gebruik van internetbankieren bij ING, ABN AMRO, Fortis, Postbank, Rabobank of SNS Bank dan kunt u direct met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al gewend bent.

Prijzen, transport & levering
Prijzen voor de aangeboden artikelen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten, die afzonderlijk op de orderbevestiging vermeld worden.

Het risico tijdens transport is voor rekening van de klant. Het risico gaat op u over op het moment van levering.

Volle Kast streeft ernaar om uw bestelling binnen Nederland binnen 5 werkdagen na betaling te leveren. Leveringstijden zijn indicatief en overschrijding ervan geeft u geen recht op schadevergoeding of de bestelling te annuleren dan wel de koopovereenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding zodanig is dat van u redelijkerwijs niet verwacht kan worden de koopovereenkomst in stand te laten.

U bent verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze worden bezorgd. Als door uw toedoen of nalaten levering niet mogelijk is, zal u alle aanvullende kosten aan Volle Kast verschuldigd zijn. De eigendom van het product gaat pas op u over als u al het verschuldigde aan Volle Kast heeft voldaan.

Retourzending
Producten van Volle Kast hebben geen recht tot retourneren daar het gaat om 2e hands producten. Indien u niet tevreden bent met het product kunt u het product opnieuw bij volle Kast inbrengen ter verkoop. Dit met in achtneming van de voorwaarden voor inbrengen van kleding bij Volle Kast.

Garanties
Volle Kast heeft met veel zorg haar collectie samengesteld en streeft kwaliteit na bij ieder product. Producten van Volle Kast bevatten geen garantie daar het gaat om 2e hands producten.

U bent verplicht het geleverde product te controleren alvorens het in gebruik te nemen.

U dient de bij levering zichtbare tekorten of beschadigingen direct (uiterlijk binnen 24 uur na levering), nauwkeurig en gedetailleerd per e-mail te melden aan info@vollekast.nl

Retourzendingen kunnen, in de in dit artikel genoemde gevallen, slechts plaats vinden na goedkeuring door Volle Kast, waarbij Volle Kast het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending.

Privacy
Volle Kast respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. De persoonlijke informatie behandelt Volle Kast vertrouwelijk en wordt uitsluitend gebruikt om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Door het aanmelden voor de nieuwsbrief van Volle Kast verleent u toestemming om uw persoonlijke gegevens en e-mail adres op te slaan om u in de toekomst te informeren over activiteiten en aanbiedingen van Volle Kast.

Persoonlijke informatie worden onder geen enkele voorwaarde aan derden verstrekt, tenzij noodzakelijk ter uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Volle Kast is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door:

Overmacht;
Door u verstrekte onvolledige of onjuiste informatie;
Door onjuist gebruik van het betreffende product.

Volle Kast is slechts aansprakelijk voor directe schade waarbij de aansprakelijkheid van Volle Kast beperkt is tot de hoogte van de betreffende orderbevestiging.

Toepasselijk recht & bevoegde rechter
Op alle rechtsbetrekkingen tussen u en Volle Kast is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk uitvoering in het buitenland wordt gegeven of indien u in het buitenland woont. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

In geval van een geschil zullen partijen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten, in welk geval slechts aan een Nederlandse rechter bevoegdheid toekomt kennis te nemen van een dergelijk geschil.

Contact
In geval van vragen, opmerkingen of klachten kunt u mailen of bellen naar:

E: info@vollekast.nl
T: 010-2233625